Sociale koopwoning en sociale kavel

De Mandel bouwt koopwoningen, verkoopt recent gebouwde woningen en verkoopt grond.

Om zo'n woning of stuk grond te kunnen kopen moet men zich inschrijven in het register van kandidaat-kopers.

Om zich te kunnen inschrijven moet men aan volgende voorwaarden voldoen:

Inschrijvingsvoorwaarden 2018:

• Meerderjarig zijn

•  De kandidaat-koper heeft op de referentiedatum een inkomen van minimaal 9.392 euro en maximaal:
- 37.532 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
- 41.279 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
- 56.292 euro voor gezinnen van minimum 2 personen, verhoogd met 3.748 euro per persoon ten laste voor anderen.

• Indien de sociale koopwoning in een van de kernsteden (voor werkgebied van De Mandel = Roeselare) ligt, gelden afwijkende inkomensgrenzen. Het inkomen mag in dat geval op de referentiedatum niet meer bedragen dan:
- 39.319 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
- 43.245 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft;
- 58.972 euro voor gezinnen van minimum 2 personen, verhoogd met 3.926 euro per persoon ten laste voor anderen.

• De kandidaat-koper of een van zijn gezinsleden mag geen woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten.                                                    

Uitzondering hierop is de kandidaat-koper voor wie een vordering tot echtscheiding is ingesteld, kan zich inschrijven als hij samen met zijn echtgenoot of echtgenote een woning of een perceel bestemd voor woningbouw   volledig of gedeeltelijk in volle eigendom heeft, maar er kan hem geen woning toegewezen worden. Als de kandidaat-koper bij de overschrijving van het echtscheidingsvonnis of –arrest in de registers van de burgerlijke stand die woning of   dat perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom verwerft, wordt hij geschrapt uit het register en krijgt hij het inschrijvingsgeld terug.

De kandidaat-koper die kosteloos een woning of een perceel bestemd voor woningbouw gedeeltelijk in volle eigendom heeft verworven, kan zich inschrijven, maar er kan hem geen woning of kavel worden toegewezen zolang hij niet uit onverdeeldheid is getreden.

• De kandidaat-koper of een van zijn gezinsleden mag geen zaakvoeder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin de kandidaat-koper of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel bestemd voor woningbouw heeft ingebracht.

Uitzonderingen: Kandidaat-kopers met een woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik kunnen wel inschrijven
• als de kandidaat-koper die woning betrekt op de referentiedatum en als die woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt;
• als die woning overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 17 van de Vlaamse Wooncode *;
• als die woning onbewoonbaar verklaard is overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet of als die woning onbewoonbaar verklaard is of als dusdanig geadviseerd is overeenkomstig artikel 15 van de Vlaamse Wooncode **
• als de kandidaat-koper op de referentiedatum minstens 55 jaar oud is *;
• als de aan te kopen sociale koopwoning in een van de kernsteden (Roeselare) gelegen is *;
• als de woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegestaan is

In de gevallen, aangeduid met *, moet de koper de woning of het perceel verkopen op de vrije markt of aan een sociale huisvestingsmaatschappij binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is. De koper kan ook, binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is, die woning voor twintig jaar, in ruil voor een periodieke vergoeding, bij authentieke akte ter beschikking stellen van een sociale woonorganisatie. Alle kosten die verbonden zijn aan die keuzen, zijn ten laste van de koper. Als de koper binnen de bepaalde termijn niet heeft voldaan aan de bepalingen van deze paragraaf, is de verkoop van rechtswege ontbonden.

In het geval, aangeduid met **, moet de kandidaat-koper die woning slopen of de bestemming ervan wijzigen binnen een termijn van een jaar vanaf de datum waarop de aankoopakte verleden is.
Als de koper binnen de bepaalde termijn niet heeft voldaan aan de bepalingen van deze paragraaf, is de verkoop van rechtswege ontbonden.

De uitzonderingsregel bepaald in deze paragraaf kan slechts eenmaal voor dezelfde personen worden toegepast en is niet van toepassing op woningen met een kadastraal inkomen van meer dan 2.000 euro na indexatie


 

Sluitingsdagen tijdens de eindejaarsperiode

De Mandel is op volgende dagen gesloten

Maandag 24 december: gesloten om 16u

lees meer...

Sociale koopwoningen te Moorslede

Sociale koopwoningen te Moorslede Moorslede, Camille Coolsstraat

De Mandel realiseert 13 koopwoningen in een nieuwe verkaveling Camille Coolsstraat te Moorslede.

Voor meer koopwoningen zie onderstaande link.

 

Lees meer...