Wachtlijst huren of kopen

De Mandel biedt u de mogelijkheid om uw plaats op de wachtlijst via onze website na te zien.  Het register van kandidaat huurders is echter een dynamisch gegeven en verandert op zeer regelmatige tijdstippen; er komen nieuwe inschrijvingen bij en De Mandel wijst woningen toe.

Het inschrijvingsregister is op basis van gegevens uit onze databank.  De wachtlijst op de website is slechts een benadering van uw plaats en is nooit helemaal juist.

De Mandel krijgt daarnaast veel vragen over het feit dat personen op onze wachtlijst in bepaalde gevallen achteruit gaan in plaats van vooruit. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

- toepassen van de voorrangsregels:ons toewijzingssysteem houdt achtereenvolgens rekening met de rationele bezetting,  een aantal absolute voorrangsregels, een optionele voorrangsregel en als laatste pas met de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

- renovaties: De Mandel moet veel woningen renoveren omdat ze verouderd zijn. De huurders van deze woningen krijgen voorrang op de wachtlijst, en komen dus vóór kandidaat-huurders die reeds eerder ingeschreven zijn.

- uitbreiding van woonkeuze: sommige kandidaten die eerder ingeschreven zijn dan een kandidaat-huurder kunnen hun keuze uitgebreid hebben met de woninggroepen waarvoor de kandidaat-huurder ingeschreven is. Die komen dan vóór de betreffende kandidaat-huurder.

 

 Met de ontwikkeling van de nieuwe website opteert De Mandel daarom om te werken met een hefboom.  Uw plaats op de wachtlijst wordt nu aangeduid met  tientallen bv. 11-20 betekent dat uw plaats op de wachtlijst ligt tussen de 11° en de 20° plaats. 

Zo kan verwarring vermeden worden.

huren wachtlijst
   
kopen wachtlijst

kopen wachtlijst

Via volgend link kun je jouw wachtlijst wel opvragen: https://kandidaatkoper.vmsw.be/

huren wachtlijst

Personen die gegevens willen opvragen van andere personen moeten dit schriftelijk aanvragen en met volmacht. Klik hier om de volmacht te downloaden. Het ondertekende document bezorgt u aan De Mandel.

Gelieve hieronder uw inschrijvingsnummer en rijksregisternummer als aanmeldingsgegevens te gebruiken. U vindt deze gegevens op uw inschrijvingsbewijs en uw identiteitskaart.

Geef uw inschrijvingsnummer in: U vindt dit nummer op uw inschrijvingsbewijs (ook puntjes tussen cijfers overnemen).
Geef uw rijksregisternummer in : U vindt dit nummer op uw identiteitskaart (formaat 99.99.99-999.99) rijksregisternummer
rijksregisternummer


Project in de kijker

Project in de kijker Project te Langemark, Berkenlaan en Wilgenlaan

De Mandel verkoopt 8 sociale koopwoningen, langs de Berkenlaan en Wilgenlaan te Langemark-Poelkapelle.

Lees meer...