Wachtlijst huren of kopen

De Mandel biedt u de mogelijkheid om uw plaats op de wachtlijst via onze website na te zien.  Het register van kandidaat huurders is echter een dynamisch gegeven en verandert op zeer regelmatige tijdstippen; er komen nieuwe inschrijvingen bij en De Mandel wijst woningen toe.

Het inschrijvingsregister wordt wekelijks aangepast aan de gegevens uit onze databank.  De wachtlijst op de website is slechts een benadering van uw plaats en is nooit helemaal juist.

De Mandel krijgt daarnaast veel vragen over het feit dat personen op onze wachtlijst in bepaalde gevallen achteruit gaan in plaats van vooruit. Dit kan verschillende oorzaken hebben:
- renovaties: De Mandel moet veel woningen renoveren omdat ze verouderd zijn. De huurders van deze woningen krijgen voorrang op de wachtlijst, en komen dus vóór kandidaat-huurders die reeds eerder ingeschreven zijn.

- uitbreiding van woonkeuze: sommige kandidaten die eerder ingeschreven zijn dan een kandidaat-huurder kunnen hun keuze uitgebreid hebben met de woninggroepen waarvoor de kandidaat-huurder ingeschreven is. Die komen dan vóór de betreffende kandidaat-huurder.

-toepassen van de voorrangsregels:ons toewijzingssysteem houdt achtereenvolgens rekening met de rationele bezetting,  een aantal absolute voorrangsregels, een optionele voorrangsregel en als laatste pas met de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.

 Met de ontwikkeling van de nieuwe website opteert De Mandel daarom om te werken met een hefboom.  Uw plaats op de wachtlijst wordt nu aangeduid met  tientallen bv. 11-20 betekent dat uw plaats op de wachtlijst ligt tussen de 11° en de 20° plaats. 

Zo kan verwarring vermeden worden.

huren wachtlijst
kopen wachtlijst

kopen wachtlijst

Personen die gegevens willen opvragen van andere personen moeten dit schriftelijk aanvragen en met volmacht. Klik hier om de volmacht te downloaden. Het ondertekende document bezorgt u aan De Mandel.

Gelieve hieronder uw inschrijvingsnummer en familienaam (zoals op uw inschrijvingsbewijs vermeld) als aanmeldingsgegevens te gebruiken. U vindt deze gegevens op uw inschrijvingsbewijs.

Geef uw inschrijvingsnummer in: U vindt dit nummer op uw inschrijvingsbewijs (= klantnummer ingeven).
Geef uw familienaam in (NIET uw voornaam!): Let op: geef uw familienaam op zoals hij op uw inschrijvingsbewijs staat!


Op dinsdag is de wachtlijst mogelijks niet beschikbaar wegens update.

huren wachtlijst

Personen die gegevens willen opvragen van andere personen moeten dit schriftelijk aanvragen en met volmacht. Klik hier om de volmacht te downloaden. Het ondertekende document bezorgt u aan De Mandel.

Gelieve hieronder uw inschrijvingsnummer en familienaam (zoals op uw inschrijvingsbewijs vermeld) als aanmeldingsgegevens te gebruiken. U vindt deze gegevens op uw inschrijvingsbewijs.

Geef uw inschrijvingsnummer in: U vindt dit nummer op uw inschrijvingsbewijs (ook puntjes tussen cijfers overnemen).
Geef uw familienaam in (NIET uw voornaam!): Let op: geef uw familienaam op zoals hij op uw inschrijvingsbewijs staat!


Op dinsdag is de wachtlijst mogelijks niet beschikbaar wegens update.

Project in de kijker

Project in de kijker Emelgem, Prinsessestraat, Kouterweg

De Mandel realiseert 8 sociale huurwoningen en 6 koopwoningen tegenover de oude Emelgemse kloostersite in de Prinsessestraat. Momenteel zijn nog 2 koopwoningen met 3 slaapkamers beschikbaar. In Izegem in de Wallemotestraat is nog 1 woning te koop.

Lees meer...