Huren

1. Betaling van de huur

De huur moet elke maand voor de 10° van de maand betaald worden.

De huur kan betaald worden

-      Met de overschrijvingsformulieren die De Mandel u bezorgt

       OF

-      Met automatische betaalopdracht:  de huurder geeft aan de bank de opdracht om elke maand, voor de 10°, de huurprijs over te schrijven op de rekening van De Mandel

       OF

-       Met domiciliering : De Mandel vraagt aan uw bank om de betaling te doen

Om betaling van de huur met domiciliering in orde te maken, volstaat het om uw rekeningnummer bij de bank aan De Mandel door te geven

De betaling van de huur is één van de meest belangrijke verplichtingen van de huurovereenkomst.  De stipte betaling van de huur wordt maandelijks gecontroleerd.  Laattijdige of slechte betalers worden desnoods gerechtelijk vervolgd en dit kan  tot uithuiszetting leiden.

2. Sancties indien huurder niet voldoet aan zijn verplichtingen

Oorzaak

Sanctie

Valse gegevens bezorgen bij aanvraag van de woning

Aanvraag wordt vernietigd

Niet bezorgen van gezins- en inkomensgegevens op verzoek van De Mandel

Aanrekenen van de hoogst mogelijke huurprijs

Het niet kunnen voorleggen van een bewijs dat de brandverzekering voor het gebouw in orde is

Huurovereenkomst wordt opgezegd

Iemand laten bijwonen zonder dit aan te geven

Aanrekenen van de hoogst mogelijke huurprijs met terugwerkende kracht.  In het geval de bijwoner niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet: onmiddellijke verhuis uit de woning.  Bij gebrek opzeg van de huurovereenkomst voor alle inwoners.

Inkomstengegevens vervalsen of achterhouden

Aanrekening van de hoogst mogelijke huurprijs

Woning verwaarlozen, slecht onderhoud of het rustig huurgenot niet respecteren

Opzeg van de huurovereenkomst

Huur niet tijdig betalen

Bij tweede aanmaning: 10% kosten + maningskosten

Bij niet betalen na tweede aanmaning: ontbinding van de huurovereenkomst (Vredegerecht)

3. Opzeg van de huurovereenkomst

De opzeg gebeurt schriftelijk of in onze burelen. De opzegperiode is drie maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de postdatum van de brief of de datum van afgifte in onze burelen.  Wanneer u dus op 20 augustus de opzeg geeft, loopt de periode over september, oktober en november. De woning is dan vrij vanaf 1 december. Naar het einde toe van de opzegperiode wordt u gecontacteerd door een toezichter van De Mandel voor de tegensprekelijke plaatsbeschrijving.
Bij opname in het rusthuis bedraagt de opzegtermijn één maand tenzij de familie meer tijd wenst voor de ontruiming. 

Bij overlijden van de laatste huurder wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder. In het kader van de ontruiming van de woning kan de familie uitstel vragen aan De Mandel.

NIEUWE HUURDERSVERPLICHTING VANAF 1 JANUARI 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS WIJZIGING IN DE AANPASSING VAN WONINGKEUZE VANAF 1 JULI 2022

Wanneer kan u de woningkeuze aanpassen vanaf 1 juli 2022:

lees meer...