Adviezen

Sinds 2009 bracht de huurdersadviesraad jaarlijks een advies voor de raad van bestuur. Hieronder vindt u de resultaten van de werking van de huurdersadviesraad. 

2016

Eind 2015 stelde de huurdersadviesraad vast dat het Reglement van Inwendige Orde dringend aan vernieuwing toe was. Door een vergelijkende studie te maken van de reglementen van verschillende bouwmaatschappijen en door huurders te bevragen kwam de huurdersadviesraad eind 2016 tot een standpuntbepaling over enkele thema's opgenomen in het Reglement van Inwendige Orde. De raad van bestuur nam het advies mee in de opmaak van het nieuwe reglement. Op deze manier is een Reglement van Inwendige Orde ontstaan dat zowel door de huurders, als door het bestuur van De Mandel gedragen wordt. Op 28/02/2017 is het reglement van inwendige orde goedgekeurd door de Raad van Bestuur van De Mandel en trad in werking op 01/03/2017. Hier kunt u het reglement van inwendige orde lezen geldig voor huurwoningen en voor appartementen

2015

In 2015 boog de huurdersadviesraad zich over de reden waarom huurders de opzeg geven van hun woning. Om tot een advies te komen kreeg de huurdersadviesraad toegang tot anonieme cijfergegevns uit de database van De Mandel. Daarnaast kregen 47 vertrekkende huurders de kans om een bevraging in te vullen. Op basis van al deze gegevens samen kwam de huurdersadviesraad tot een advies, waarop de raad van bestuur ook reeds reageerde. Het volledige advies kan u hier lezen.

2014         

Een goede communicatie op maat van de huurders blijft een stokpaardje voor de huurdersadviesraad. Om deze reden nam de huurdersadviesraad de verschillende brochures terug onder de loep. In 2014 gaven 229 huurders via een bevraging hun mening over de informatiebrochure. Op basis van de resultaten van de enquête stelde de huurdersadviesraad de inhoud van de huurdersbrochure samen. Dit thema leidde tevens tot een herwerkte versie van het ZieZO-boek.

Door het vertrek van De Mandel uit het centrum van Roeselare stelde de huurdersadviesraad zich de vraag of De Mandel wel nog voldoende bereikbaar was voor kandidaat-huurders en huurders. Om deze reden werd begin 2014 een bevraging gestuurd naar alle huurders van De Mandel. Op basis van deze bevraging kwam de huurdersadviesraad tot besluit dat een zitdag in het centrum van Roeselare toch niet opportuun bleek. Hier kunt u het volledige advies lezen.

2013

Naar aanleiding van de verhuis van het kantoor van De Mandel naar de Groenestraat bekeek de huurdersadviesraad de praktische kant van het nieuwe kantoorgebouw. Men stelde de vraag hoe huurders onthaald werden in het nieuwe kantoorgebouw. Aan bezoekers werd gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen. Op basis van de gegevens die uit de enquête kwamen en op basis van gegevens die uit de database gepuurd werden, stelde de huurdersadviesraad volgende advies op.

2012

In 2012 boog de huurdersadviesraad zich over de nieuwbouwprojecten van De Mandel. Hiervoor kreeg de huurdersadviesraad deskundige informatie van de dienst bouwprojecten. Na zich gebogen te hebben over de theoretische kant van de plannen tot het daadwerkelijke gebouw, bekeken de leden van de huurdersadviesraad de praktische kant. Ten slotte bewonen zij al jaren een woning van De Mandel en kennen ze als geen ander de mankementen van een woning. Uiteindelijk kwam de huurdersadviesraad tot een handige checklijst, waarmee de dienst bouwprojecten rekening houdt.

Gezien het herstellingenbeleid voor alle zittende huurders toch een hot item blijft, werd het advies van 2009 nog eens onder de loep genomen en werden nieuwe voorstellen aan de raad van bestuur gedaan. Hier vindt u een evaluatie van het advies van 2009.

2011

Het derde thema dat de huurdersadviesraad behandelde betrof burenklachten. Om zich volledig in te werken in het thema kreeg de huurdersadviesraad een infosessie van hoofdinspecteur Wouter De Lombaerde van de politiezone RIHO. Daarna maakte de huurdersadviesraad een analyse van alle ‘sociale’ klachten die De Mandel ontvangen had en deelde die op in categorieën. Na rekening gehouden te hebben met alle objectieve gegevens stelde de huurdersadviesraad in 2011 een overlastprocedure op die goedgekeurd werd door de raad van bestuur.

2010

Als tweede thema behandelde de adviesraad het onthaalbeleid van De Mandel. Om tot het advies te komen werd opnieuw een enquête opgesteld door de dienst Tweezijdig. Uiteindelijk baseerde de adviesraad zich op de mening van 251 huurders om tot het advies te komen. Het advies rond het onthaalbeleid kunt u hier nalezen.

2009

Het eerste thema dat de huurdersadviesraad behandelde, was het herstellingenbeleid. Om tot stevige adviezen te komen, baseerde de huurdersadviesraad zich op een grootschalige enquête gevoerd door de dienst tweezijdig. Hier kunt u het volledige advies rond het herstellingenbeleid nalezen.

 

Verstrengde regels eigendom voor kandidaat huurders

De regels rond eigendom voor kandidaat huurders zijn sedert 1 maart 2017 verstrengd.

lees meer...

Project in de kijker

Project in de kijker Moorslede, Camille Coolsstraat

De Mandel realiseert 13 koopwoningen in een nieuwe verkaveling Camille Coolsstraat te Moorslede. Daarenboven biedt De Mandel 8 kavels aan in deze verkaveling.

Lees meer...