Missie, visie, waarden

 

Onze missie: waarom bestaan wij?

De Mandel biedt woonoplossingen aan voor mensen met een bescheiden inkomen. We doen dit door een divers aanbod van betaalbare, kwalitatieve en duurzame woningen in een aangename woonomgeving te realiseren voor huurders en kopers, en door bemiddeling bij het toekennen van leningen. We werken hiervoor samen met onze partners in het woon- en welzijnsbeleid.


Onze visie: welke ambities willen wij waarmaken?

Wij willen door de bouw, herbouw en renovatie van betaalbare, kwalitatieve en duurzame wooneenheden tegemoet komen aan de nood aan sociale huisvesting in ons werkingsgebeid.

 

Wij willen aangename woonomgevingen creëren waar alle bewoners zich thuis voelen:

We creëren een divers aanbod van goed onderhouden woningen in een uitnodigende buurt.

We bieden voldoende ondersteuning en begeleiding aan huurders die dit nodig hebben.

We ondernemen en ondersteunen acties die de sociale samenhang bevorderen.

 

Wij willen een goede huisbaas zijn voor onze huurders door voldoende voeling te houden met onze huurders, door de huurdersparticipatie te verhogen, en door onze dienstverlening af te stemmen op de behoeften van al onze huurders.

 

Wij willen een gezonde financiële organisatie zijn, door in te zetten op een efficiënt en effectief beheer van ons patrimonium en onze financiële middelen, met een concrete en realistische (financiële) planning op lange termijn.

 

Wij willen een organisatie zijn waar we samen de ambities van De Mandel waarmaken in een sfeer van vertrouwen, waardering, positiviteit en groei.

 

We willen een professionele en loyale partner zijn voor alle betrokkenen in het woon- en welzijnsbeleid.

 

Onze waarden: waar hechten wij belang aan bij de uitvoering van onze missie en visie?

De Mandel wil een professionele organisatie zijn met aandacht voor de klant, de partners en de medewerkers.  

We hechten hierbij grote waarde aan transparante communicatie, objectiviteit, expertise, samenwerking en betrokkenheid.

Het onthaal van De Mandel blijft open op afspraak.

Het kantoor van De Mandel blijft open. Om aan alle veiligheidsvoorschriften voor onze bezoekers en medewerkers te voldoen, wordt enkel op afspraak gewerkt. 

lees meer...

VANAF 1 JANUARI 2020 VERANDERT DE HUURPRIJSBEREKENING

De Vlaamse overheid verandert vanaf 1 januari 2020 de wetgeving die invloed heeft op de berekening van de huurprijs. De Mandel is verplicht om deze wetswijzigingen toe te passen.

 

lees meer...

Project in de kijker

Project in de kijker Project te Zonnebeke, Roeselarestraat

De Mandel bouwt 6 sociale koopwoningen, langs de Roeselarestraat te Zonnebeke.

Lees meer...