Klachten

Klachten over onze dienstverlening?

Als u ontevreden bent over de werking van De Mandel of over de kwaliteit van onze dienstverlening, dan kunt u hierover mondeling of schriftelijk klacht neerleggen. Deze klacht zal behandeld worden door de klachtenbehandelaar volgens de bepalingen van het Klachtendecreet van 1 juni 2001. Let wel dat een melding van feiten, informatievragen en suggesties niet als een klacht wordt beschouwd in de zin van deze procedure. Als u bijvoorbeeld een technisch mankement ondervindt in uw woning, dan neemt u contact met de dienst Gebouwenbeheer. Als de herstelling van het mankement na herhaalde meldingen uitblijft en de herstelling valt ten laste van De Mandel, dan kunt u wel contact opnemen met klachtenbehandelaar Hanne Mistiaen. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht behandeld werd, dan kunt u hiertegen schriftelijk of mondeling klacht indienen bij de ombudsdienst. U kunt hierover informatie verkrijgen bij de Vlaamse infolijn via het gratis nummer 1700 of via www.vlaanderen.be/contact

Op 24 september 2013 keurde de raad van bestuur de procedure volgens het klachtendecreet goed.  

 

Burenklachten?

Lawaaihinder en burenruzies zijn vaak voorkomende burenklachten. Volgens de meeste politiereglementen mag er geen lawaai worden gemaakt tussen 22u en 6u. Dit kan verschillen van gemeente tot gemeente. Indien er toch nachtlawaai is, wendt men zich op het moment van de feiten best tot de politie. Op deze manier kan de interventieploeg een PV opstellen. De Mandel kan optreden en verwijzen naar de bepalingen in het huurcontract, maar heeft geen politiebevoegdheid. Als de hinder bewezen is door schriftelijke getuigenissen en/of door PV’s, kan De Mandel een gerechtelijke procedure opstarten tegen de veroorzaker van de hinder. 

Indien u hinder ondervindt, dan kunt u contact opnemen met Hanne Mistiaen

Vanaf 18 mei is het onthaal terug open op afspraak.

Vanaf 18 mei openen de kantoren van De Mandel opnieuw hun deuren voor bezoekers. Om aan alle veiligheidsvoorschriften voor onze bezoekers en medewerkers te voldoen, wordt enkel op afspraak gewerkt. 

lees meer...

VANAF 1 JANUARI 2020 VERANDERT DE HUURPRIJSBEREKENING

De Vlaamse overheid verandert vanaf 1 januari 2020 de wetgeving die invloed heeft op de berekening van de huurprijs. De Mandel is verplicht om deze wetswijzigingen toe te passen.

 

lees meer...

NIEUWE REGELS VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS vanaf 1 JANUARI 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen enkele voorwaarden voor de inschrijving als kandidaat huurder.

Er zijn wijzigingen op het vlak van :

lees meer...

Project in de kijker

Project in de kijker Gits, Kruiskalsijdestraat

De Mandel realiseert 11 sociale koopappartementen en 14 huuurappartementen aan het rondpunt van de Bruggesteenweg en de Stationsstraat te Gits. Momenteel zijn nog een aantal koopappartementen beschikbaar.

Lees meer...