Verstrengde regels eigendom voor kandidaat huurders

13 februari 2018

Sinds 1 maart 2017 is er een nieuwe wetgeving. De regels rond eigendom zijn nu strenger.

Een kandidaat-huurder mag bij toewijzing van een sociale huurwoning geen woning of bouwgrond in volledige of gedeeltelijke volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten. De kandidaat-huurder mag ook geen woning of bouwgrond in een vennootschap waarvan hij/zij zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is, ingebracht hebben of inbrengen. Deze regels gelden ook voor uw gezinsleden.

Komt u in aanmerking voor mogelijke toewijs van een huurwoning en bent u of één van uw gezinsleden volle eigenaar (volledig of gedeeltelijk) of heeft u het volledige vruchtgebruiker?

Dan kan de huurwoning niet aan u toegewezen worden. Bovendien wordt u dan van de wachtlijst geschrapt.

Het is dus belangrijk dat u, vooraf aan de mogelijke toewijs, uw eigendom vervreemdt of afstand doet van het vruchtgebruik of uit onverdeeldheid treedt.

Deze verstrengde eigendomsregel geldt niet als u aan het scheiden bent (u moet bewijzen dat de vordering tot echtscheiding ingeleid is) en nog gedeeltelijk eigenaar bent van een woning of bouwgrond die tot de huwelijksgemeenschap behoorde. De regel geldt ook niet voor de eigendom die u gedeeltelijk verworven hebt door bv. schenking of erfenis (kosteloze verwerving). In deze situaties moet u binnen het jaar nadat u huurder bent geworden, uit onverdeeldheid treden.

Vragen? U kunt terecht bij Elise Binamé 051/23 35 22

terug naar overzicht

Verstrengde regels eigendom voor kandidaat huurders

De regels rond eigendom voor kandidaat huurders zijn sedert 1 maart 2017 verstrengd.

lees meer...

Project in de kijker

Project in de kijker Moorslede, Camille Coolsstraat

De Mandel realiseert 13 koopwoningen in een nieuwe verkaveling Camille Coolsstraat te Moorslede. Daarenboven biedt De Mandel 8 kavels aan in deze verkaveling.

Lees meer...