BELANGRIJK BERICHT VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS WIJZIGING IN DE AANPASSING VAN WONINGKEUZE VANAF 1 JULI 2022

30 juni 2022

WANNEER KAN U ALS KANDIDAAT -HUURDER UW WONINGKEUZE AANPASSEN VANAF 01 JULI 2022?

Dit kan in de volgende gevallen:

  • bij elke actualisatie van het inschrijvingsregister

            In 2022 zijn de registers geactualiseerd en bij die gelegenheid kon u uw woningkeuze uitbreiden en/of wijzigen. 

  • bij verhuring van nieuwe projecten in de gemeente van uw keuze.  Tot het moment waarop het nieuwe project voor de eerste maal volledig in gebruik is genomen, kan u uw keuze met dit nieuwe project uitbreiden. 
  • als u voldoende gegronde redenen aangeeft, die nog niet konden worden gemeld bij de inschrijving of bij de laatste actualisatie. Volgende twee redenen zijn alvast gegrond:
    • een wijziging in de gezinssamenstelling, die tot gevolg heeft dat u een ander type woning nodig heeft
    • een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de prioriteiten bij toewijzing.

    De Mandel kan beslissen om andere redenen als gegrond te aanvaarden mits deze voldoende gemotiveerd worden en de redenen voldoende bestendig zijn in de tijd.  In dit geval beoordeelt het directiecomité de gegrondheid van de wijziging tot woningkeuze.

In voorgaande gevallen behoudt u uw inschrijvingsnummer en de opgebouwde wachttijd.

U kan ook op andere momenten of om niet gegronde redenen uw voorkeur wijzigen, maar dan krijgt u een nieuw inschrijvingsnummer en verliest u de opgebouwde wachttijd.   Het lopend kandidatendossier moet dan geschrapt worden en er moet een nieuwe aanvraag gebeuren.

 

 

HOE GAAT U TE WERK?

Wijzigingen aan de woningfiche van de aanvraag kunnen slechts schriftelijk gebeuren op een nieuwe woningfiche.  De nieuwe woningfiche moet ingevuld worden, moet gedateerd worden en moet door u op elke bladzijde ondertekend worden. Een mondelinge, telefonische, of een andere aanvraag tot wijziging dan een gedateerde en ondertekende nieuwe woningfiche zal niet aanvaard worden.

 

AANDACHT!

Het zal belangrijk zijn om bij uw aanvraag voldoende aandacht te besteden aan een juiste woningkeuze!  

De beschikbaar gestelde woningfiche is vrij gedetailleerd en uitgebreid.   U kunt alle woningen consulteren op onze website www.demandel.be\huren\huurwoningen.

Uiteraard geven wij ook graag toelichting over de woningen.

 

terug naar overzicht

NIEUWE HUURDERSVERPLICHTING VANAF 1 JANUARI 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS WIJZIGING IN DE AANPASSING VAN WONINGKEUZE VANAF 1 JULI 2022

Wanneer kan u de woningkeuze aanpassen vanaf 1 juli 2022:

lees meer...

Project in de kijker

Project in de kijker Project te Langemark, Berkenlaan en Wilgenlaan

De Mandel verkoopt 8 sociale koopwoningen, langs de Berkenlaan en Wilgenlaan te Langemark-Poelkapelle.

Lees meer...