Aankoop door zittende huurder

Sommige huurders hebben nog tot en met 31 december 2021 het recht om de woning die ze huren te kopen. Ze hebben dit recht als zij op 24 april 2017 voldeden aan onderstaande voorwaarden.

Elke huurder die reeds vijf jaar ononderbroken zijn woning bewoonde op datum van 24 april 2017, kan die woning aankopen indien:

  • de woning reeds 15 jaar als sociale huurwoning ter beschikking is gesteld op datum van 24 april 2017.
  • de huurder heeft geen andere woning of een perceel bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.

Huurwoningen van De Mandel die nog geen 15 jaar oud zijn worden NIET verkocht.

Indien een huurder zijn huurwoning wil kopen, moet hij vooraf volgende kosten betalen:

  • 50 euro   administratiekost
  • 291 euro schattingsvergoeding (geïndexeerd bedrag 2021)

Als de opmetingsgegevens ontbreken, worden aanvullende opmetingen uitgevoerd voor de schatting plaatsvindt. De huurder moet de kosten daarvan betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Als de huurder de door hem gehuurde woning niet wil aankopen tegen de geschatte waarde, blijft de voorafbetaalde vergoeding voor de opmeting verworven door de sociale huisvestingsmaatschappij.

De kosten voor afpaling, opmeting en administratie bedragen maximum 983 euro (geïndexeerd bedrag 2021) 

Deze som kan niet gerecupereerd worden indien de koop niet doorgaat.

 

Project in de kijker

Project in de kijker Project te Oost-Vleteren H. Deberghstraat

De Mandel realiseert 10 sociale koopwoningen en 10 huuurwoningen vlakbij het centrum van Oost-Vleteren langs de Edmond Devloostraat. Er zijn nog 4 koopwoningen beschikbaar.

Lees meer...