Aankoop door zittende huurder

Sommige huurders hebben nog tot en met 31 december 2021 het recht om de woning die ze huren te kopen. Ze hebben dit recht als zij op 24 april 2017 voldeden aan onderstaande voorwaarden.

Elke huurder die reeds vijf jaar ononderbroken zijn woning bewoonde op datum van 24 april 2017, kan die woning aankopen indien:

  • de woning reeds 15 jaar als sociale huurwoning ter beschikking is gesteld op datum van 24 april 2017.
  • de huurder heeft geen andere woning of een perceel bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.

Huurwoningen van De Mandel die nog geen 15 jaar oud zijn worden NIET verkocht.

Indien een huurder zijn huurwoning wil kopen, moet hij vooraf volgende kosten betalen:

  • 50 euro   administratiekost
  • 283 euro schattingsvergoeding 

Als de opmetingsgegevens ontbreken, worden aanvullende opmetingen uitgevoerd voor de schatting plaatsvindt. De huurder moet de kosten daarvan betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Als de huurder de door hem gehuurde woning niet wil aankopen tegen de geschatte waarde, blijft de voorafbetaalde vergoeding voor de opmeting verworven door de sociale huisvestingsmaatschappij.

De kosten voor afpaling, opmeting en administratie bedragen maximum 956 euro (anno 2019) 

Deze som kan niet gerecupereerd worden indien de koop niet doorgaat.

 

Project in de kijker

Project in de kijker Emelgem, Prinsessestraat, Kouterweg

De Mandel realiseert 8 sociale huurwoningen en 6 koopwoningen tegenover de oude Emelgemse kloostersite in de Prinsessestraat. Momenteel zijn nog 2 koopwoningen met 3 slaapkamers beschikbaar. In Izegem in de Wallemotestraat is nog 1 woning te koop.

Lees meer...