Intern huurreglement

Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering

van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, heeft

de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij De mandel cvba op 27 maart 2018,

haar goedkeuring gehecht aan het hiernavolgend intern huurreglement. Klik hier.

Voor volgende gemeenten is er een lokaal toewijzingsreglement:

Hooglede - klik hier

Roeselare - Knokuilstraat - klik hier

Meulebeke - klik hier

Langemark - Poelkapelle - klik hier

Kortemark - klik hier

Ichtegem - klik hier

Staden - klik hier

Torhout - klik hier 

Izegem - klik hier

Oudenburg - klik hier

Koekelare - klik hier

Diksmuide - klik hier

Proef-wonen Midden West-Vlaanderen: van experimenteel project Wonen-Welzijn
naar intergemeentelijk toewijzingsreglement. Het volledig aanvraagdossier werd op 17 juni 2015 ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaams minister voor Wonen.  Dit dossier werd goedgekeurd op 8 september 2015.