Toewijzingsprocedure

Wanneer er een woning vrijkomt, maakt de dienst verhuring een toewijzingsdossier op voor de vrijgekomen woning.

Daarin selecteert De Mandel de 10 meest gunstig gerangschikte kandidaat-huurders van de wachtlijst voor dit type woning, rekening houdend met de geldende toewijzingsregels in het intern huurreglement.

Na goedkeuring van het toewijzingsdossier door het directiecomité, worden de geselecteerde kandidaat-huurders aangeschreven. Zij krijgen de kans om binnen de 15 dagen de woning te gaan bezichtigen en te reageren op dit aanbod. Aan de hand van de binnen gekomen antwoordformulieren nodigt De Mandel de meest gunstig gerangschikte kandidaat-huurder uit op bureel om de huurovereenkomst te ondertekenen en de huurwaarborg te betalen.

De huurwaarborg bestaat uit tweemaal de basishuurprijs van de woning, met een maximumbedrag van € 967 (voor 2018).

U mag éénmaal een aanbod weigeren. Bij de tweede weigering wordt u uit het register geschrapt.

Er wordt bij ieder begin en beëindiging van een huurovereenkomst een tegensprekelijke plaatsbeschrijving uitgevoerd door een toezichter van De Mandel, in aanwezigheid van oude én nieuwe huurder. Hierbij worden de meterstanden van water, gas en elektriciteit opgenomen en de sleutels overhandigd aan de nieuwe huurder. De kost van de plaatsbeschrijving valt ten laste van de nieuwe huuder en bedraagt € 33 (voor 2018). 

Zitdagen van De Mandel

Wijziging voor Poperinge en Langemark

Opgelet regling van de zitdagen in Langemark en Poperinge zijn vanaf 1 september gewijzigd.

Meer info vind je terug op volgende link.

Lees meer...