Toewijzingsprocedure

Wanneer er een woning vrijkomt, maakt de dienst verhuring een toewijzingsdossier op voor de vrijgekomen woning.

Daarin selecteert De Mandel de 10 meest gunstig gerangschikte kandidaat-huurders van de wachtlijst voor dit type woning, rekening houdend met de geldende toewijzingsregels in het kaderbesluit sociale huur en het intern huurreglement.

Na goedkeuring van het toewijzingsdossier door het directiecomité, worden de geselecteerde kandidaat-huurders aangeschreven. Zij krijgen de kans om binnen de 15 dagen de woning te gaan bezichtigen en te reageren op dit aanbod. Aan de hand van de binnen gekomen antwoordformulieren nodigt De Mandel de meest gunstig gerangschikte kandidaat-huurder uit op bureel om de huurovereenkomst te ondertekenen en de huurwaarborg te betalen.

De huurwaarborg bestaat uit tweemaal de basishuurprijs van de woning, met een maximumbedrag van € 1.111 (voor 2023).

U mag éénmaal een aanbod weigeren. Bij de tweede weigering wordt u uit het register geschrapt.

Er wordt bij ieder begin en beëindiging van een huurovereenkomst een tegensprekelijke plaatsbeschrijving uitgevoerd door een toezichter van De Mandel. Hierbij wordt de toestand van de woning en de meterstanden van water, gas en elektriciteit opgenomen. De nieuwe huurder ontvangt dan ook de sleutels. Het aandeel dat de huurder voor de plaatsbeschrijving moet betalen, bedraagt € 38 (voor 2023). 

NIEUWE HUURDERSVERPLICHTING VANAF 1 JANUARI 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS WIJZIGING IN DE AANPASSING VAN WONINGKEUZE VANAF 1 JULI 2022

Wanneer kan u de woningkeuze aanpassen vanaf 1 juli 2022:

lees meer...