Toewijzingsprocedure

Wanneer er een woning vrijkomt, maakt de dienst verhuring een toewijzingsdossier op voor de vrijgekomen woning.

Daarin selecteert De Mandel de 10 meest gunstig gerangschikte kandidaat-huurders van de wachtlijst voor dit type woning, rekening houdend met de geldende toewijzingsregels in het kaderbesluit sociale huur en het intern huurreglement.

Na goedkeuring van het toewijzingsdossier door het directiecomité, worden de geselecteerde kandidaat-huurders aangeschreven. Zij krijgen de kans om binnen de 15 dagen de woning te gaan bezichtigen en te reageren op dit aanbod. Aan de hand van de binnen gekomen antwoordformulieren nodigt De Mandel de meest gunstig gerangschikte kandidaat-huurder uit op bureel om de huurovereenkomst te ondertekenen en de huurwaarborg te betalen.

De huurwaarborg bestaat uit tweemaal de basishuurprijs van de woning, met een maximumbedrag van € 1010 (voor 2021).

U mag éénmaal een aanbod weigeren. Bij de tweede weigering wordt u uit het register geschrapt.

Er wordt bij ieder begin en beëindiging van een huurovereenkomst een tegensprekelijke plaatsbeschrijving uitgevoerd door een toezichter van De Mandel. Hierbij wordt de toestand van de woning en de meterstanden van water, gas en elektriciteit opgenomen. De nieuwe huurder ontvangt dan ook de sleutels. Het aandeel dat de huurder voor de plaatsbeschrijving moet betalen, bedraagt € 35 (voor 2021). 

VANAF 1 JANUARI 2020 VERANDERT DE HUURPRIJSBEREKENING

De Vlaamse overheid verandert vanaf 1 januari 2020 de wetgeving die invloed heeft op de berekening van de huurprijs. De Mandel is verplicht om deze wetswijzigingen toe te passen.

 

lees meer...

NIEUWE REGELS VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS vanaf 1 JANUARI 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen enkele voorwaarden voor de inschrijving als kandidaat huurder.

Er zijn wijzigingen op het vlak van :

lees meer...