Rechten en plichten van de huurder

Niet alle rechten en plichten voor huurders staan hieronder vermeld.

De regels van de wet gelden altijd.

1. De huurder moet alle herstellingen ten laste van de huurder uitvoeren

Op de pagina onderhoud en herstellingen kan u opzoeken welke herstellingen ten laste van de huurder zijn.

2. Herstellingen na inbraak

De Mandel is NIET verzekerd voor diefstal in uw woning. De huisvestingsmaatschappij herstelt op kosten van de huurder de schade aan het gebouw na diefstal, maar zij vervangt geen beschadigde of gestolen goederen van de huurder!

Sluit daarom zelf een verzekering tegen diefstal en vandalisme af.

Verwittig bij inbraak ALTIJD de politie. Die zal een proces-verbaal opmaken. Hebt u een verzekering? Verwittig dan ook uw verzekeringsagent. Vindt de politie de dader? Dan moet de dief de schade betalen.

3. Onderhoud en herstellingen aan het 'openbaar domein'

Het gebied tussen de weg en de rooilijn noemt men het 'openbaar domein'.

De herstellingen en het onderhoud hiervan zijn ten laste van de gemeente. Per wijk of gemeente is de rooilijn echter anders. Vraag daarom altijd eerst aan De Mandel voor welk deel de gemeente verantwoordelijk is.

4. De meldingsplicht bij schade

Is er in uw woning schade ten laste van De Mandel? Dan moet u onmiddellijk De Mandel verwittigen. Men noemt dit de 'meldingsplicht'. Verwittigt u niet? Dan kan De Mandel later de kosten van bijkomde schade aan u aanrekenen.

5. Veranderingswerken door de huurder

Wilt u veranderingswerken doen aan uw woning, zoals bv.: terras uitbreiden, een tuinhuis of hok plaatsen, een douche i plaats van een ligbad, stopcontacten bijplaatsen...? Dan moet u dit per brief vragen aan De Mandel. Pas na schriftelijke toestemming van De Mandel, mag u de werken uitvoeren. Hebt u deze schriftelijke teostemming niet? Dan kan De Mandel eisen dat u alles terug afbreekt en in de oorspronkelijke toestand herstelt.

6. Het reglement van inwendig orde

Op 28/02/2017 keurde de raad van bestuur het nieuwe reglement van inwendige orde goed. Het reglement van inwendige orde kwam tot stand door een sterke samenwerking met de huurdersadviesraad die zich een jaar lang in dit thema verdiepte. Het nieuwe reglement treedt in werking vanaf 01/03/2017 en heeft als doel om de leefbaarheid tussen alle huurders te garanderen. Wij vragen medewerking van alle huurders om de regels na te leven. De Mandel zal zich beroepen op de bepalingen in dit reglement om huurders aan te spreken. Als huurders ernstige en/of blijvende overtredingen doen ten aanzien van het reglement van inwendige orde, dan kan De Mandel het huurcontract opzeggen.

Het reglement kan u hier voor appartementen en hier voor woningen lezen.

NIEUWE HUURDERSVERPLICHTING VANAF 1 JANUARI 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. 

lees meer...

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS WIJZIGING IN DE AANPASSING VAN WONINGKEUZE VANAF 1 JULI 2022

Wanneer kan u de woningkeuze aanpassen vanaf 1 juli 2022:

lees meer...