Aanvraag huren De Mandel

Indien u langs deze weg een aanvraag wilt indienen om opgenomen te worden in het register van kandidaat-huurders voor een sociale woning, dan gaat u als volgt tewerk:

1. Verifieer of u Acrobat Reader geïnstalleerd hebt op uw PC. Indien niet, klik hier: Adobe Reader:

2. Download het aanvraagformulier:

    klik daarvoor hier en druk het af. 

3. Download de woningfiche(s) van de gemeente(n) waarvoor u een aanvraag wilt indienen (maak uw keuze hier) en druk ze af. 

4. Lees aandachtig de brief die bij het aanvraagformulier zit (eerste blad)

5. Vul het aanvraagformulier zo goed mogelijk in

6. Duid op de woningfiche aan voor welke woningen u kandidaat-huurder wenst te worden. De woningfiches op de website zijn niet altijd bijgewerkt tot op vandaag. Mocht er een project zijn dat nog niet vermeld staat op de fiche, en dat u ook interesseert, dan mag u dat er altijd bijschrijven met de hand. Hou er rekening mee dat alleenstaanden niet in aanmerking komen voor een gezinswoning, en dat u slechts éénmaal een aangeboden woning kan weigeren.

7. Bezorg alle papieren en attesten samen aan De Mandel (dat kan per post, of persoonlijk)

Wanneer de papieren binnen zijn, wordt u ingeschreven in het register van kandidaat-huurders. U krijgt daarna een bevestigingsbrief met uw inschrijvingsnummer en volgnummer voor de gemeente(n).Wanneer een woning vrijkomt, verwittigen wij u schriftelijk. U kan echter in de tussentijd uw plaats op de wachtlijst opvolgen via onze webstek. Klik daarvoor hier of op de link op de startpagina.

 

VANAF 1 JANUARI 2020 VERANDERT DE HUURPRIJSBEREKENING

De Vlaamse overheid verandert vanaf 1 januari 2020 de wetgeving die invloed heeft op de berekening van de huurprijs. De Mandel is verplicht om deze wetswijzigingen toe te passen.

 

lees meer...

NIEUWE REGELS VOOR DE KANDIDAAT HUURDERS vanaf 1 JANUARI 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen enkele voorwaarden voor de inschrijving als kandidaat huurder.

Er zijn wijzigingen op het vlak van :

lees meer...