Herstellingen en onderhoud

Voor een huurwoning rijst vaak de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en diverse herstellingen. Het antwoord op die vragen is te vinden in artikel 1719, 1720 en 1754 van het burgerlijk wetboek. Al ligt de interpretatie van die artikelen nogal moeilijk. In principe zijn grote herstellingen ten laste van De Mandel en kleine herstellingen voor rekening van de huurder. In de praktijk is het echter niet altijd gemakkelijk om te weten wie voor de werkzaamheden aansprakelijk is. Om deze reden heeft elke huurder bij de ondertekening van het huurcontract het ZieZO-boek ontvangen. Dit boek geeft een antwoord op al jouw vragen over wat kan, mag en moet in je woning.

IN DE PRAKTIJK

Vooraleer je contact opneemt met De Mandel kan je best eens nakijken in het grote ZieZO-boek of de herstelling al dan niet ten laste van De Mandel valt. Als je de dienst gebouwenbeheer opbelt voor een herstelling dan zal je meteen te horen krijgen wie verantwoordelijk is voor de herstelling. Wegens tijdsgebrek zal de arbeidersploeg enkel ter plaatse komen voor herstellingen ten laste van De Mandel. Voor herstellingen ten laste van de huurder staat u zelf in om contact op te nemen met een bevoegde aannemer naar keuze.

Sleutels

Aan het begin van een verhuring krijgt elke huurder 3 sleutels. Als huurder ben je verantwoordelijk voor je eigen sleutels. Als de sleutel stuk is of verloren gaat dan staat De Mandel niet in voor het openen van je woning en moet je zelf een slotenmaker bekostigen. Veel appartementsbewoners gaan er van uit dat De Mandel zomaar binnen kan in de huurappartementen. Dit is niet het geval. Van de meeste appartementen is een sleutelplan gemaakt. In dit geval kan je niet zonder de officiële kaart een sleutel van je woning bijmaken en moet je contact opnemen met De Mandel. De dienst gebouwenbeheer zal de sleutel bij bestellen tegen een vergoeding van 65€. Deze procedure kan een week in beslag nemen. Ook bij vervanging van een magneetkaart ingevolge verlies, diefstal of beschadiging zal een bedrag van 65€ aangerekend worden.

TIP – houd niet alle sleutels van je woning zelf bij, maar vraag een vertrouweling (vb. kinderen, ouders, vrienden,…) om de sleutel bij te houden. In een noodsituatie kan je deze persoon opbellen en vragen om je binnen te laten.

De thermostaat

Alle herstellingen aan de thermostaat zijn ten laste van de onderhoudsfirma, uitgezonderd het vervangen van batterijen en correct instellen van thermostaat. Deze firma is verantwoordelijk voor het tweejaarlijks onderhoud en voor herstellingen aan de CV-ketel.

TIP – laat de woning nooit afkoelen tot onder 15 graden. Zet dus ook ’s nachts de thermostaat niet te laag. Zo bespaar je heel wat energie.

Radiator

Als de radiatoren niet meer opwarmen is dit vaak omdat er lucht in zit. Als huurder ben je zelf verantwoordelijk om de radiatoren te ontluchten. Als je radiator niet werkt, kan je de firma Six NIET opbellen. Deze onderhoudsfirma is enkel verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van je centrale verwarmingsketel.

Dak

Alle herstellingen aan het dak vallen ten laste van De Mandel. Als er dakpannen los zitten dan ben je zelfs verplicht om De Mandel hiervan op de hoogte te stellen. Voor het onderhoud van je schoorsteen ben je zelf verantwoordelijk. Als je schoorsteen niet meer trekt zal De Mandel enkel langskomen als je een recent attest van de schoorsteenveger kan voorleggen.

Gemeenschappelijke traphal appartementen

De Mandel zal steeds langskomen om herstellingen uit te voeren in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Als de schade te wijten is aan overmacht of ouderdom dan zal De Mandel de kosten van de herstellingswerken dragen. Alle andere herstellingen door De Mandel worden ten laste gelegd aan de bewoners.

BELANGRIJK!

De Mandel betaalt nooit facturen voor werken die op last van de huurder door externe aannemers of firma's zijn uitgevoerd!  Alleen opdrachten waarvoor een bestelbon of werkopdracht werd opgemaakt door De Mandel zelf worden door De Mandel betaald.

Schade door derden

Wanneer er schade is aan de woning die door derden is veroorzaakt, zal de factuur aan u worden overgemaakt en dient u dit bedrag te recupereren van (de verzekering van) die derde.  De factuur wordt niet rechtstreeks aan die derde gezonden.

De herstelling kan uitgevoerd worden door de diensten van De Mandel of door andere aannemers van uw keuze.