Energiewijk 2050

Energiewijk 2050: samen voor een lagere energiefactuur en een beter klimaat. 

De Mandel wil zijn huurders minder laten betalen voor energie. 

Sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel is ambitieus en wil zo veel mogelijk van haar huurwoningen energiezuinig maken. Dit doen we stap voor stap en op verschillende manieren zonder onze missie uit het oog te verliezen: het aanbieden van betaalbare, kwalitatieve en duurzame huurwoningen.  

Duurzaam wonen doen we samen. 

Met het project Energiewijk 2050, wil De Mandel de energiekost voor gas en elektriciteit van zijn huurders terugdringen. Die uitdaging gaan we niet alleen aan. De Mandel wil gebruik maken van de kennis en kunde die al beschikbaar is bij zijn samenwerkingspartners, zoals steden en gemeenten, bewoners en leveranciers. Onze huurders, die willen we hierbij betrekken door hen te laten meedenken en hen in de mogelijkheid te stellen hun ervaringen met elkaar te delen. 

Stap voor stap. 

Deze manier van samenwerken wordt nu opgestart bij huurders van De Mandel die wonen te Beveren-Roeselare. Dit zijn 184 huishoudens die gelegen zijn in de Jonkers-, Tornooi-, Groothof- en RiddersstraatDe Mandel en Stad Roeselare gaan het komende jaar, samen met deze huurders, werken aan een lager energieverbruik. Dit alles kadert ook in de klimaatswitch die Stad Roeselare de komende jaren wenst te realiseren. 

In het verleden investeerde De Mandel reeds in dakisolatie, nieuw schrijnwerk en cv-installaties in haar woningen. Nu wensen we nog een stap verder te gaan. In de loop van 2021 worden deze woningen voorzien van zonnepanelen. Nog in het najaar van 2020 wordt er gestart met de installatie van digitale meters door Fluvius in aanloop naar de plaatsing van zonnepanelen. Deze meters maken het mogelijk om het verbruik nauwkeuring in beeld te brengen. Met deze verbruiksgegevens wil De Mandel de zonnepanelen op maat van de huurders voorzien. Om zo het maximale rendement te bekomen, zowel voor de huurder als De MandelZonder dat dit alles ook maar iets zal kosten voor de huurder, hij bekomt enkel een lagere prijs voor zijn elektriciteit die op zijn dak geproduceerd wordt.  

De Mandel wil niet enkel investeren in zonnepanelen, om zo de kostprijs van elektriciteit te verlagen. Ze wil ook via een intense samenwerking met de huurders en stad Roeselare, het verbruik van gas en elektriciteit terugdringen. Deze combinatie van een lagere energieprijs en een lager verbruik moet ervoor zorgen dat deze huishoudens op het einde van de maand, netto meer kunnen besteden aan iets anders. Wat de levenskwaliteit alleen maar ten goede kan komen. Dat het klimaat er wel bij vaart, is leuk meegenomen. 

Via deze intense samenwerking met een aantal huurders, stad Roeselare en De Mandel, wil men nog beter begrijpen hoe we huurders kunnen bereiken, sensibiliseren, motiveren en ondersteunen. De Mandel heeft hiervoor een bijkomende medewerker aangeworven, om gedurende het komende jaar dit alles mogelijk te maken. Binnen dit project zal dit gebeuren via een traject van testen en meten rond het thema energie. Het is de bedoeling om een pakket samen te stellen op maat van de huurders. Om hen nadien te begeleiden, op te volgen en te ondersteunen om samen tot een lager verbruik en bijhorende energiefactuur te komen. 

Huurder voor huurders. 

Vanuit deze samenwerking wil De Mandel begrijpen hoe ze nog beter kan communiceren, ondersteunen en samenwerken met haar huurdersOm zo een blijvende meerwaarde te creëren voor elkaar. Hier denkt De Mandel specifiek aan hoe huurders iets kunnen betekenen voor andere huurders. Waarbij De Mandel een ondersteunende rol op zich neemt. Dit zal De Mandel binnen het project Energiewijk 2050 uitwerken rond het thema energie voor zijn woningen te Beveren-Roeselare. Dit alles hoeft niet te eindigen na de installatie van de zonnepanelen in deze wijk, integendeel. Deze manier van samenwerken wil De Mandel ook verder uitbouwen en ook uitdragen naar andere wijken en gemeentes. Zo moet het mogelijk worden dat een aantal geëngageerde huurders de spreekbuis van hun wijk worden met De Mandel. Wat de samenwerking alleen maar kan bevorderen en De Mandel iets wil betekenen voor alle huurders. 

Huren bij De Mandel. 

Met dit alles wil De Mandel samen met de huurders een omgeving creëren waarin het veilig, gezond en plezierig wonen is. Waarbij we samen zorgdragen voor elkaar, werken aan een beter klimaat, nu en in de toekomst. Zo dat ook onze kinderen en kleinkinderen een toekomst hebben.