Brandverzekering en schadegevallen

Brandverzekering met afstand van verhaal

Als u onopzettelijk schade veroorzaakt aan andere personen en aan hun bezittingen, dan moet u die schade betalen. Als het om grote bedragen gaat, is dat niet altijd mogelijk. Daarom is het verplicht om een verzekering te hebben voor brandschade en burgerlijke aansprakelijkheid. Burgerlijke aansprakelijkheid betekent dat u aansprakelijk of verantwoordelijk bent voor een fout die u tegenover anderen hebt begaan.

Ook elke huurder van De Mandel moet dus een brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben. Via De Mandel kunt u deze verzekering op een goedkope manier afsluiten, namelijk met een brandverzekering met afstand van verhaal.

Wat is een brandverzekering met afstand van verhaal

Een gewone brandverzekering dekt schade aan uw inboedel en uw huurwoning. Brengt u onopzettelijk schade toe aan uw huurwoning, dan moet u De Mandel daarvoor vergoeden. Dit kan via uw brandverzekering. Anders gezegd: De Mandel ‘verhaalt de schade’ op de huurder die de fout begaan heeft.

Bij een brandverzekering met afstand van verhaal verzekert De Mandel zelf haar gebouwen tegen fouten van haar huurders. In geval van onopzettelijke schade aan een huurwoning door de schuld van de huurder zal de Mandel het geld niet terugeisen van de huurder. Anders gezegd: De Mandel ‘doet afstand van verhaal’ tegenover de huurder. Brengt u door uw fout ook onopzettelijk schade toe aan de woning en/of inboedel van uw buren, dan zit ook deze schade in de verzekering met afstand van verhaal. U moet wel altijd zelf een – beperkt – bedrag betalen vóór de verzekering tussenkomt. Dit bedrag noemt men de franchise.

Uw eigen brandpolis (polis = verzekeringscontract) moet dus enkel nog voor uw eigen inboedel worden afgesloten. Wij raden u ook aan om daarnaast een familiale verzekering af te sluiten. Deze dekt de risico’s die niet onder de brandpolis vallen.

Gedekte risico’s

De brandverzekering met afstand van verhaal dekt de volgende risico’s:

 • Brand
 • Storm, hagel en sneeuw
 • Waterschade
 • Natuurrampen
 • Glasbreuk

Kostprijs

De toeslag die De Mandel voor deze verzekering moet betalen aan haar verzekeraar is heel laag: ongeveer € 1,00 per maand. Wij rekenen deze toeslag aan u door via de huurlasten.

Voor wie is deze brandverzekering met afstand van verhaal van toepassing?

 • Hebt u een huurcontract van voor 2007? U kan vrijwillig overstappen naar een brandverzekering met afstand van verhaal. Eenmaal overgestapt kunt u niet meer veranderen.
 • Hebt u een huurcontract van na 2007? De Mandel voorziet automatisch een brandverzekering met afstand van verhaal. U kan niet meer kiezen.

Voordelen

 • Een brandverzekering ‘met afstand van verhaal’ via De Mandel is veel goedkoper dan zelf een verzekering afsluiten bij een privé-verzekeraar.
 • U moet geen jaarlijks bewijs van uw brandverzekering voorleggen.
 • U bent correct verzekerd.

Nadelen

 • U kan uw verzekeraar niet zelf kiezen.
 • U moet nog een afzonderlijke brandverzekering afsluiten voor de inboedel.
 • Verfraaiingen zoals behang, verf,... zijn niet gedekt. (zelf aan te vragen bij uw inboedelverzekering)